• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

GENEL BİLGİLER

DERSLİK                                       ALANI (metrekare)                     ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

 1. A Blok (Adalet Meslek Yüksekokulu)         

Derslik (35 Kişilik-13          Adet)                                                                                      455        

Derslik (50 Kişilik-3 Adet)                                                                                              150

Derslik (55 Kişilik-1 Adet)                                                                                               55                          

                Derslik (75 Kişilik-1 Adet)                                                                                                75

                                                                                                                                    Toplam: 735

 1. B Blok (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

   Derslik (35 Kişilik-14Adet)                                                                                                490        

            Derslik (50 Kişilik-3 Adet)                                                                                                150

            Derslik (55 Kişilik-1 Adet)                                                                                                 55                          

                                                                                                                    Toplam: 695

 1. C Blok (Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fen-Edebiyat Fakültesi)

 Derslik (35 Kişilik-8 Adet)                                                                                   280        

            Derslik (50 Kişilik-3 Adet)                                                                                                150

            Derslik (55 Kişilik-1 Adet)                                                                                                 55

Toplam:485

 

 1. D Blok (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Derslik (50 Kişilik-5 Adet)                                                                                         250

Toplam:250

 1. E Blok (Genel Amfi)

Derslik (110 Kişilik-3 Adet)                                                                                            330        

Derslik (120 Kişilik-2 Adet)                                                                                            240

Derslik (121 Kişilik-3 Adet)                                                                                           363

Derslik (192 Kişilik-1 Adet)                                                                      192

                 Toplam: 1.125

 1. F Blok (Genel Amfi)

      Derslik(144 Kişilik-4Adet)                                                                                              576

       Toplam: 576

 1. Ek Bina (Hazırlık Okulu)

Derslik (40 Adet)                                                                                                           900

Toplam:900

             Genel Toplam:4.766

Lab./Atölye Adı

Hizmet Verdiği Eğitim Araştırma Birimlerinin Adları

Lab./Atölye Kullanım Amacı

Veri Analitiği ve Mekansal Modelleme Merkez Laboratuvarı

Fen Edebiyat Fakültesi

Araştırma

Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Bilgisayar Müh. Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma, Eğitim

Simülasyon ve Ergonomi Laboratuvarı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Endüstri Müh. Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma, Eğitim

Robotik Atölyesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Bilgisayar Müh. Bölümü, Endüstri Müh. Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma, Eğitim

Bilgisayar Laboratuvarı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Hukuk Fak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Eğitim

Deneysel Psikoloji Laboratuvarı

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Araştırma, Eğitim

Deneysel Ekonomi Laboratuvarı

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Araştırma, Eğitim

 

Fakülte Bünyesindeki Bölümler (Lisans):

 • Coğrafya Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü

Fakülte Bünyesindeki Bölümler (Lisansüstü):

 • Coğrafya Anabilim Dalı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Tezsiz Yüksek Lisans
 • Sosyoloji Anabilim Dalı: Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

 

 • Lisans Başvuru Şartları: ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye yerleştirme sınavından ilgili bölüme yerleşme için yeterli puan almak. 
 • Lisansüstü Başvuru Şartları: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen asgari başvuru şartlarını sağlamak.

 

Fakültemiz tek bir araştırma alanından ziyade çok boyutlu ve bütüncül bir araştırma yaklaşımını esas almıştır. Bu kapsamda, mevcut bölümlerin kesişme alanlarının genişliğinden dolayı disiplinlerarası yaklaşım ön plana çıkarılmıştır. Bunun, bütünü anlamaya, bütünde derinlik kazanmaya, yaratıcı ve eleştirel düşünmeye, bilgi birikimini artırmaya ve bu yolla üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde faydaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir.

FakulteCiktilari.jpg

FEF'nin Odak Araştırma Alanları

 

Fakültemizin öncelikli odak konusu, “İnsan, Toplum ve Çevre Sağlığı” ve "Risk Yönetimi" dir. İnsan, toplum ve çevre sağlığındaki risklerin yönetimi coğrafya, psikoloji ve sosyoloji bölümlerini ortak kesen araştırma ve uygulama temasıdır. Bununla beraber, kurulması planlanan "Nörobilim ve Bilişsel Araştırma Uygulama Merkezi" ve " Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Merkezi" araştırmalar yoluyla bu alanlarda uygulama alanı olan ve etki yaratan bilimsel bilginin üretilmesinde anahtar olacaktır. Bu merkezler fakültemizin tematik alanı olan insan, toplum ve çevre sağlığı ile risk yönetimi konularında karar vericilerle çalışma imkanı sağlamaktadır. Bilimsel bilgi ve uygulamaların etki yaratması için medya gibi araçlar kullanılarak bölüm ve araştırma merkezlerimizdeki çalışmaların yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Uygulamalı araştırmaların desteklenmesi Türkiye için insan, toplum ve çevre sağlığı ile risk yönetimi konuları ile ilgili çok disiplinli ve iş birlikteliklerine dayalı yaklaşımla araştırmalar yapmak önemlidir. Fakültemiz sosyal bilimlerin güçlendirilmesinde uygulamalı araştırmaların gerçekleştirilmesi ve araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi ile ilgili amaçlar ve hedefler de yer almaktadır.

Risk yönetimine yönelik çalışmalar, insan, toplum ve çevrede ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Bunlar, insan ruh sağlığını tehlikeye atan unsurlardan, toplumu risk altına alan ve çevreyi tehdit eden, sürdürülebilirliğini risk altına atan faktörlerden oluşmaktadır.  “Kendine Yeten Üniversite” olan Üniversitemiz kapsamında "Kendine Yeten Bir Fakülte" stratejik planı öngörülmektedir.