• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

MİSYON VE VİZYON

Misyon: Fakültemiz öğrencilerini sosyal alanlardaki güncel teknolojiyi yakalama ve geliştirme konusunda eğitecek; gerek temel araştırmalardaki sorulara cevap vermek ve gerekse dünya sorunlarını çözmek için sosyal bilimler ilkelerini entegre etme ve uygulama yeteneğini ön plana çıkaracak; bilimsel araştırmayı ve bilimsel bilgiyi geliştirerek, topluma fayda sağlayacak araştırmalara katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, fakültemizin misyonu, planlama ve tasarım disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir fakülte olmaktır.

Vizyon:

 • Yaratıcılığı teşvik eden, düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlayan, çalışanlarına ve öğrencilerine kolektif, esnek ve çoğulcu bir entelektüel ortam sağlamayı,
 • Mesleki etik ve yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi,
 • Girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmeyi,
 • Profesyonel ve yaşamsal çalışmalarında liderlik ve başarı için oldukça gelişmiş analitik, dilsel, eleştirel ve yaratıcı becerilere sahip mezunlar yetiştirmeyi,
 • Akademisyenler ve öğrenciler için kapsamlı bir hümanist ve liberal araştırma ortamı ve yakın çevresi için yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlamayı,
 • Sosyal bilimler ve diğer disiplinler arasında yenilikçi, yüksek etkili ve öncü araştırmalar yapmayı,
 • Çeşitli disiplinlerden ve toplumun farklı kesimlerinden gelen uluslararası, ulusal ve yerel ortaklarla aktif olarak işbirliği yapmayı,
 • Danışmanlık yaparak, hizmetleri kullanıcılara genişletmek veya bir hizmet sağlayıcı olarak operasyonel projeler üstlenmeyi,
 • Ar-Ge projeleri üstlenmek ve atölye çalışmaları ile seminerler düzenlemeyi,
 • Uzmanların eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak; diğer bilim dalları, doğal kaynaklar ve çevre, kamu işleri vb. alanlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitesini arttırmayı,
 • Akademik kalitenin imajını ve itibarını güçlendirmek için halkla ilişkiler çalışmalarını geliştirmeyi görev edinmiştir.