Fen Edebiyat Fakültesi’nden Akademik Literatüre Bir Katkı Daha

Akademisyenlerimiz Sosyoloji Alanına Yeni Bir Kitap Kazandırdı

Sosyoloji Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Yıldırım’ın editörlüğünü yaptığı “Sosyoloji Yazıları” isimli kitap yayımlandı. Kitap sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi birçok farklı alandan konulara değiniyor. Dokuz bölümden oluşan kitabın “Cihad ve Dar’ül Harp Kavramları Bağlamında Şiddet/Terör Olgusu ve Siyasal/Ilımlı İslam Meselesi” başlıklı bölümü Yıldırım tarafından yazıldı. Bilgin Kültür ve Sanat Yayınevi tarafından basılan kitap raflardaki yerini aldı.