TÜRK EĞİTİM VAKFI EĞİTİM BURSU DUYURUSU

TÜRK EĞİTİM VAKFI EĞİTİM BURSU DUYURUSU

TEV tarafından 2019-2020 öğretim yılı için Fakültemiz öğrencilerine 1 (bir) kontenjan ayırılmıştır.

Başvurular: 2-22 Eylül 2019 tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresinden başvuru yapılıp başvuru belgeleri ile birlikte Fakülte Sekreterliğine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan,

 Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil), 

Kazanç getiren herhangi bir işten çalışmayan,

Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

Türk Eğitim Vakfı'nın ilgili yazısı ve detaylar için tıklayınız.