BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Home / HAKKIMIZDA

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Coğrafya, Psikoloji ve Sosyoloji olmak üzere 3 bölümle eğitime başlayacaktır. Fen ve Edebiyat, dünyamızı daha iyiye çevirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, toplumu iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve çevremizi korumak için bu gücü kullanacaktır. Tecrübeli ve dinamik bir ekiple araştırmaya ve eğitime başlayacak olan Coğrafya, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri ile İzmir Bakırçay Üniversitesi yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla İzmir İl’inde mekânsal ve toplumsal problemleri çözecek projeler üretebilme potansiyeline sahiptir.

Coğrafya programının temel amacı; geleceği yönlendirmek üzere mekânı, çevreyi, doğayı ve yaşamı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları ile kalkınmaya bilimsel katkı sağlayan planlamacı, tasarımcı ve bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına yaşama aktarmaktır. Programda kamu ve özel kuruluşlara; karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri, yönetim sistemleri konusunda veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış coğrafyacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Psikoloji programı, psikoloji alanında en ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel bilgi üretmek, psikoloji meslek alanlarına en yeni bilgi ve becerilerle donanık bireyler yetiştirmek üzere kurulmuş, yenilikçi ve rekabetçi bir bölümdür. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, ders programları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilmiş, Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) denetimli, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Akreditasyon kriterleri esas alınarak hazırlanmış, öğrencilerini mesleki hayata hazırlayacak uygulamalar ile zenginleştirilmiş, öğrencilerin dünya ile entegrasyonunu ve rekabetini güçlendirecek uluslararası eğitim, proje ve staj imkanları ile donatılmıştır.

Sosyoloji programı, öğrencilerine, kendilerini ve toplumsal olguları daha iyi anlamalarına yarayacak donanımlar sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, daha çok tarihi ve toplumsal birikimimizden faydalanarak uygulamalı sosyoloji  anlayışı ile oluşturulan programın amacı; toplumda ortaya çıkan her tür toplumsal olguyla ve sorunla ilgili çalışmalar yapabilecek yeterlilikte sosyologlar yetiştirmektedir.   Sosyoloji programından mezun olacak öğrencilerimiz özel ve kamu kuruluşlarının farklı alanlarındaki pozisyonlarda danışman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilecek analitik düşünme, sosyal araştırma yapabilme gibi önemli donanımlara sahip olacaktır.

Coğrafya, Psikoloji ve Sosyolojinin heyecan verici dünyasına İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde adımınızı atmak, geleceğinizi birlikte planlamak ve daha fazla bilgi için sizleri kampüsümüze bekliyoruz.